Adeziune

Asociația ALAI România
Nr……….. din…………………….

ADEZIUNE

Subsemnatul………………………………………………………………, domiciliat (ă) în……………………………………………………….str………………….. ………………………………nr………., bloc……….., scară……….ap…………………., Județul/sectorul…………………………………………., mobil…………………………, e-mail………………………………………., profesie………………………….., funcționând la ………………………………………………,
doresc să devin membru al Asociației ALAI România, cunoscând și acceptând Statutul asociației.
Anexez CV-ul și Lista lucrărilor relevante.

Îmi exprim consimțământul pentru colectarea, procesarea, utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal, astfel cum acestea sunt mai sus menționate, de către Asociația ALAI România, în scopul îndeplinirii atribuțiilor statutare, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației ALAI România, pentru a fi contactat și pentru a mi se transmite informări privind activitatea Asociației, inclusiv pentru îndeplinirea unor scopuri legitime de către Asociația ALAI România, cu respectarea prevederilor legale.

Data……………………………………

Semnătura