Cine poate deveni membru

CINE ȘI CUM POATE DEVENI MEMBRU ASOCIAT
AL ASOCIAȚIEI ALAI ROMÂNIA

Potrivit art. 11 lit. c) din Statutul ALAI ROMÂNIA, membrii asociați sunt persoanele fizice de cetăţenie română, fără nici un fel de discriminare de rang, sex,rasă, limbă sau religie admise de lege și care desfășoară diverse activități în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe sau persoane juridice legal constituite cu sediul în România, cum sunt: asociații, fundații, societăți comerciale sau organisme care desfășoară activități în această materie, și solicită în scris această calitate.

Persoanele juridice care solicită să primească calitatea de membru asociat al asociației trebuie să desemneze o persoană fizică care să-i reprezinte.

Pentru înscrierea în asociație ca membru asociat este necesară o cerere scrisă (ADEZIUNE) adresată președintelui Consiliului Director, la adresa office@as-alai.ro, cu mențiunea luării la cunoştinţă a statutului. Cererea va fi discutată în prima ședință a Consiliului Director care va aproba sau va respinge admiterea solicitantului ca membru asociat.

Persoana căreia i s-a aprobat cererea de admitere trebuie să plătească o taxă de înscriere de 200 de lei.

Membrii asociați trebuie să plătească o cotizație anuală de 100 de euro (în echivalent lei, la data plății) pentru persoane fizice și de 300 de euro (în echivalent lei, la data plății) pentru persoanele juridice române.

Plata cotizației anuale se va face până la data de 15 martie a anului în curs, pentru a se putea bucura de celelalte drepturi prevăzute de Statut pentru
membrii Asociației.

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Statutul ALAI ROMÂNIA, calitatea de membru încetează:

  • la cererea scrisă a membrului asociației adresată președintelui Consiliului Director, la adresa office@as-alai.ro. Cererea va fi prezentată în primul Consiliu Director care va lua act de această demisie. Demisia intră în vigoare în ziua în care a fost notată și solicitantul va fi informat în scris;
  • prin excludere pentru neplata cotizației anuale timp de 2 ani consecutivi, după ce a fost notificat, în scris, de două ori. Hotărârea de excludere se ia cu majoritate simplă de voturi de către Consiliul Director;
  • prin excludere în cazul în care a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu privare de libertate. Hotărârea de excludere se ia cu majoritate simplă de voturi de către Consiliul Director.

Orice membru exclus care exercită și o funcție în cadrul organelor de conducere, administrare sau control a asociației își pierde acest statut de drept.