Drepturi și obligații

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ALAI ROMÂNIA

Drepturi:

Potrivit art. 14 din Statutul ALAI ROMÂNIA, membrii asociației au următoarele drepturi:

  • să aleagă şi să fie aleși;
  • să aibă acces la informațiile privind activitatea organelor de conducere;
  • să beneficieze de toate formele de apărare, sprijin şi ajutorare ale asociației în demersurile sale ştiinţifice, precum şi la medierea unor contacte cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în domeniu;
  • acordarea unor recompense materiale şi morale pentru activitatea desfășurată în asociație;
  • să li se acorde acces privitor la toate facilitățile pe care le oferă asociația (mass-media, publicitate, manifestări în domeniu etc.);
  • să renunțe la calitatea de membru.

Obligații:

Conform art. 15 din Statutul ALAI ROMÂNIA, membrii asociației au următoarele obligații:

  • să achite cotizația anuală (până la data de 15 martie a anului în curs), care este în cuantum de 100 de euro (în echivalent lei, la data plății), pentru persoane fizice și de 300 de euro (în echivalent lei, la data plății), pentru persoane juridice;
  • să respecte dispoziţiile Statutului asociației;
  • să participe la activitatea asociației.