Informare GDPR

Stimați membri,
Stimați colaboratori,

Vă informăm că începând din data de 25 mai 2018, au devenit aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.

Asociația ALAI România prelucrează datele dvs. personale (nume, prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail și profesie) exclusiv în scopul desfășurării activităților prevăzute în Statutul Asociației privind calitatea dvs. de membri ai asociației și/sau în structura organizatorică a Asociației și pentru îndeplinirea unor scopuri legitime.

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul prevederilor Statutului Asociației ALAI România și pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației.

Vă asigurăm că datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri specifice de securitate și că acestea sub nicio formă nu sunt înstrăinate sau oferite spre utilizare altor entități (de exemplu companii de marketing, vânzări etc.), fiind utilizate numai în scopurile mai sus menționate.

În orice moment al calității dvs. de membru al asociației puteți interveni și puteți solicita: informarea și consultarea informațiilor vizate; actualizarea informațiilor vizate; ștergerea informațiilor vizate după termenul special de păstrare prevăzut pentru fiecare dintre acestea în funcție de documentul în care acestea sunt menționate; și restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor, Asociația ALAI România a încheiat un contract de prestări servicii în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru asigurarea serviciilor de responsabil date cu caracter personal cu S.C. COPYRIGHT CONTROL CONSULTING S.R.L., respectiv DPO extern.

Datele de contact ale DPO-ului sunt următoarele:

  • Nume și prenume: Ana-Maria Marinescu
  • Mobil: 0723.241.399
  • E-mail: amm_marinescu@yahoo.com

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, trebuie să luați legătura cu responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal conform datelor de contact mai sus menționate.

Conducerea Asociației ALAI România