Istoric

Asociația Literară și Artistică Internațională

Tiparul cu litere mobile, invenție de pe la mijlocul secolului al XV-lea atribuită lui Johannes von Gutenberg a adus omenirii beneficii uriașe pentru că a făcut cărțile accesibile pentru toți și a contribuit astfel la răspândirea operelor fixate pe suport de hârtie (care a luat locul pergamentului foarte scump și foarte rar) și a cunoștințelor de orice fel.

Dar tiparul a deschis larg și porțile furtului de carte, transformând noua formă de piraterie într-o afacere de succes care îi priva pe adevărații autori și pe editori de o parte însemnată a câștigurilor materiale cuvenite lor. Așa s-a ajuns ca în secolul al XIX- lea Franța să fie invadată de lucrările unor autori de succes tipărite în alte țări fără acordul autorilor și fără ca acestora să li se plătească remunerația, iar SUA, de lucrări ale unor autori străini de limbă engleză dar și traduceri de opere de succes din alte limbi, și cum fenomenul era extins și păgubitor atât pentru scriitori, cât și pentru editori, aceștia încep să se organizeze spre a-și apăra drepturile.

Aceasta este motivul pentru care în Franța, în anul 1837, a apărut La Société des gens de lettres – SGDL, care a avut printre fondatori pe Louis Desnoyers și Honore de Balzac și din a cărei inițiativă a luat ființă, la data de 28 iunie 1878, Asociația Literară Internațională, devenită după cooptarea și a artiștilor, Asociația Literară și Artistică Internațională – ALAI. O asociație care, deși se numește „literară și artistică”, este pur științifică, scopul declarat al acesteia prin chiar actul de înființare fiind acela de a asigura respectul și protecția internațională a drepturilor autorilor de opere.

După alți opt ani și după o intensă activitate a ALAI la data de 9 septembrie 1886 a fost semnată Convenția pentru Protecția Operelor Literare și Artistice, convenție fondatoare (împreună cu cea a proprietății industriale încheiate la Paris în anul 1883) a dreptului internațional al proprietății intelectuale, convenție a cărei încheiere și adoptare a fost primul și cel mai important obiectiv al Asociației.

Primul președinte (de onoare) al ALAI a fost Victor Hugo (care a fost și membru al SGDL), iar în primul Comitet Executiv al Asociației au fost desemnați și doi români, Georges Djuvara și Bogdan Petriceicu Hașdeu.

La data acceptării noastre ca membri, funcția de președinte al ALAI este deținută de Frank Gotzen (Belgia), iar cele de vicepreședinți de Ysolde Geandreau (Canada), Jane Ginsburg (SUA), Silke von Lewinsky (Germania), Juan Jose Marin (Spania), Jan Rosen (Suedia) și Pierre Sirineli (Franța) și cea de Secretar General, de Fabienne Brison, toți profesori de dreptul proprietății intelectuale și noi tehnologii. Dar este o datorie de onoare pentru noi să menționăm că afilierea Grupului ALAI România la ALAI a fost susținută și de domnul Mihaly Ficsor, membru al Comitetului Executiv, comitet alcătuit din reprezentanți ai tuturor celor 34 de grupuri naționale. În prezent, fac parte din ALAI Int. următoarele grupuri naționale: ALAI Africa de Sud, ALAI Argentina, ALAI Austria, ALAI Belgia, ALAI Brazilia, ALAI Canada, ALAI Chile, ALAI Cipru, ALAI Columbia, ALAI Coreea de Sud, ALAI Croația, ALAI Danemarca, ALAI Elveția, ALAI Finlanda, ALAI Franța, ALAI Germania, ALAI Grecia, ALAI Islanda, ALAI Israel, ALAI Italia, ALAI Japonia, ALAI Mexic, ALAI Norvegia, ALAI Paraguay, ALAI Olanda, ALAI Polonia, ALAI Portugalia, ALAI Republica Cehă, ALAI Regatul Unit, ALAI Spania, ALAI Statele Unite, ALAI Suedia, ALAI Ungaria și ALAI Uruguay.

ALAI are ca obiective (cele mai importante) apărarea și promovarea regulilor care asigură protecția internațională a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, efectuarea de studii privind drepturile de autor și drepturile conexe, participarea la lucrările organizațiile naționale sau internaționale care urmăresc aceleași obiective, îmbunătățirea prin revizuire a convențiilor internaționale existente și/sau elaborarea de noi convenții.

ALAI este consultată de instituții publice ale Uniunii Europene, de instanțe judecătorești ale UE și ale diverselor state, de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și de Organizația Mondială a Comerțului, întreține relații cu instituții de învățământ și de cercetări juridice, întocmind la cerere sau din proprie inițiativă studii, rapoarte, proiecte de acte normative și convenții, organizând anual propria sa conferință internațională pe teme de actualitate și interes major pentru dreptul de autor.

ALAI are membri de onoare (care sunt independenți și scutiți de cotizații) și membri asociați, aceștia din urmă putând fi persoane fizice (independenți) sau juridice. Acestea din urmă, trebuie să aibă minimum șapte membri și să facă parte dintr-o asociație națională cu obiect de activitate conform celui al ALAI, să fie aprobat de Comitetul Executiv (devenind „Grupul (naționalitatea) ALAI”) și să plătească o taxă periodică (cotizație) al cărei cuantum este stabilită de Comitet. Apartenența la un grup național care a fost acceptat în ALAI conferă automat calitatea de membru al ALAI.