Membri Fondatori

MEMBRII FONDATORI

Viorel Roș

 • Profesor univ. dr. Universitatea „Nicolae Titulescu” București – Facultatea de Drept.
 • Director al Școlii Doctorale din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” București.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Drept financiar și fiscal” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale – drept de autor și drepturi conexe”, „Dreptul proprietății intelectuale – dreptul proprietății industriale” (program Masterat de Dreptul Afacerilor).
 • Titular al disciplinelor „Protecția creațiilor de formă în dreptul român, dreptul european și dreptul convențional”, „Protecția creațiilor noi și utilitare și a semnelor distinctive ale activității profesioniștilor”, „Deontologie și metodologie în activitatea de cercetare științifică” (program doctorat).
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat coordonator în cadrul SCA „Roș și asociații” din București.
 • Arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
 • Membru fondator și președinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru fondator și director al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru fondator și președinte al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor a 12 tratate și cursuri universitare și 3 tratate în calitate de prim coautor. Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe sunt:
 • Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis, Curs universitar, Volumul I, Editura C.H. Beck, București, 2016, p. 724 pagini.
 • Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001, 774 pagini.
 • Autor sau coautor a 65 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Călina Felicia Jugastru

 • Profesor univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept.
 • Titular al disciplinei „Drept civil. Teoria generală a obligațiilor” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Drept internațional privat” (program licență).
 • Titular al disciplinelor „Drept medical” și „Dreptul noilor tehnologii” (program licență, discipline opționale).
 • Titular al disciplinelor „Aspecte actuale ale răspunderii civile”, „Persoana fizică și persoana juridică în dreptul internațional privat” (program masterat Instituții de drept privat român).
 • Titular al disciplinei „Statutul persoanei fizice și al persoanei juridice în Uniunea Europeană” (program masterat Drept european).
 • Titular al disciplinelor „Teoria generală a obligațiilor. Acțiuni judiciare”, „Conflicte de jurisdicții” (program masterat Drept judiciar privat).
 • Titular al disciplinei „Instituții de drept civil și de drept procesual civil” (program doctorat).
 • Membru al Comisiei de Științe Juridice, CNATDCU.
 • Membru corespondent al Academiei de Științe Juridice din România.
 • Membru fondator și director al Revistei de Dreptul Familiei (2019).
 • Membru în consiliul științific al publicațiilor: Revista Română de Drept Privat, Revista de Dreptul Familiei (membru fondator), Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Jurisprudentia (membru fondator), Revista de Științe Juridice, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”, Series Humanistica, Jurnalul de Studii Juridice.
 • Coordonator a 9 volume publicate la edituri naționale, cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice.
 • Referent de specialitate în 89 de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.
 • Autor a 7 cărți în calitate de autor unic și 4 cărți în calitate de coautor (tratate, cursuri universitare, monografii, culegeri de studii). Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului civil și al dreptului internațional privat sunt:

autor unic:

 • Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 375 p.
 • Prejudiciul – repere românești în context european, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 375 p.
 • Repararea prejudiciilor nepatrimoniale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, 414 p.
 • Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor – secvențe în actualitatea Codului civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013, 368 p.

coautor:

 • Manual de drept internațional privat – edițiile 2008 (Editura Hamangiu, Bucureşti, 361 p.); 2001 (Editura Rosetti, 304 p.); 1999 (Editura All Beck, București, 248 p.); 1998 (Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 296 p.)
 • Drept civil. Persoanele – edițiile 2007 (Editura Hamangiu, Bucureşti, 387 p.); 2003 (Editura Rosetti, București, 358 p.).
 • Autor a 119 articole în reviste de specialitate indexate BDI, 46 de studii în volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice.
 • Participare la granturi de cercetare naționale și internaționale (director – 3 granturi; membru al colectivului de cercetare – 6 granturi).
 • Participare, cu comunicări științifice, la 43 de conferințe internaționale și la 26 de sesiuni științifice naționale.

Teodor Bodoaşcă

 • Prof. univ. dr. habil. Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și conducător de
 • doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în domeniul „drept”.
 • Președintele Senatului Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.
 • Titular la disciplinele „Dreptul proprietății intelectuale” și „Dreptul familiei” (program de licență în domeniul „drept”).
 • Titular la disciplina „Proceduri judiciare pentru minori și familie” (programul de masterat „Proceduri judiciare și profesii liberale”).
 • Titular la disciplinele „Dreptul familiei” și „Dreptul proprietății intelectuale” (program de doctorat în domeniul „drept”).
 • Membru în consiliul științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale și al Revistei Pandectele Române.
 • Membru fondator și vicepreședinte al Asociației ALAI România (2021).
 • Unic autor a 23 de opere științifice în domeniul juridic și coautor a 23 de lucrări științifice în același domeniu. Cele mai relevante lucrări în domeniul dreptului proprietății intelectuale sunt:
 • Dreptul proprietății intelectuale, Ediția a V-a, revăzută și adăugită, Editura Universul
  Juridic, București, 2021, 560 pagini;
 • Culegere de studii de dreptul proprietății intelectuale, Editura Universul Juridic,
  București, 2018 414 pagini.
 • Autor sau coautor a peste 160 de studii în domeniul juridic.

Edmond Gabriel Olteanu

 • Profesor univ. dr. Universitatea din Craiova– Facultatea de Drept.
 • Decan al Facultății de Drept.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale”.
 • Membru al Baroului Dolj-suspendat pentru incompatibilitate.
 • Arbitru al Curții de Arbitraj Dolj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Dolj
 • Arbitru al Centrului de Mediere și Arbitraj organizat de O.R.D.A. și O.M.P.I.
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru în Consiliul științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru în Consiliul științific al Revistei de Științe Juridice.
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor și coautor a 12 tratate, monografii și cursuri universitare.
 • Autor sau coautor a 50 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Ioana Vasiu

 • Profesor univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj- Napoca – Facultatea de Drept.
 • Domeniul de activitate/expertiză: Dreptul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor;
 • Criminalitate informatică; Dreptul Proprietăţii intelectuale.
 • Expert Cybercrime, Cybersecurity & Digital Privacy.
 • În calitate de autor și coautor a publicat 21 de cărți.
 • În calitate de autor sau coautor a scris și publicat în reviste de specialitate peste 50 de articole.
 • Chair al Conferintelor Internationale „Protecting Personal Safety, Privacy, and Intellectual Property Rights in Cyberspace”, „Advanced Cyberlaw and Electronic Security”, „Preventing and Combating Cybercrime”, „The Rule of Law in the Digital Era” si „Crimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response”.
 • Chairperson, TAIEX Workshop on Security Threats amid COVID-19-Cybercrime, European Commission.
 • Panel Chair și Workshop Moderator la mai multe Conferințe Internaţionale.
 • Stanford Cyber Policy Center Fall Webinar Series, 2021.
 • Webinar “Protection of Personal Data in Uncertain Times”, Octombrie 2021, ERA.
 • IP Mediation Conference, EUIPO, 2021.
 • UNDP/RCPAR Training, ILO, Torino, Italia, 2009.
 • General and Specialized Courses on Human Rights Law, European University Institute,
 • Academy of European Law, 2001..

Articole mai relevante:

 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, A Framework for Improved Protection of Trademarks, Journal of Law, Business & Ethics, Vol. 28 (forthcoming 2022), https://doi.org/10.2139/ssrn.3940982 .
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Cross-Jurisdictional Analysis of Damage Awards in Copyright Infringement Cases, Journal of Intellectual Property Law, Vol. 28(1), 93-130 (2021).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Cyber Extortion and Threats: Analysis of the United States Case Law, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 14(1), 3-28 (2020).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Criminal Copyright Infringement: Forms, Extent, and Prosecution in the United States, University of Bologna Law Review, Vol. 4(2), 229-260 (2019).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Cyberviolence: The Threatening Communication Cases, Pratt’s Privacy & Cybersecurity Law Report, Vol. 5(4), 107-115 (2019) (LexisNexis A.S. Pratt).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Cybersecurity as an Essential Sustainable Economic Development Factor, European Journal of Sustainable Development, Vol. 7 (4), 171-178 (2018).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Backdoor Man: A Radiograph of Computer Source Code Theft Cases, Journal of High Technology Law, Vol. 18, 1-37 (2017).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Light My Fire: A Roentgenogram of Cyberstalking Cases, American Journal of Trial Advocacy, Vol. 40(1), 41-68 (2016).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Riders on the Storm: An Analysis of Credit Card Fraud Cases, Suffolk Journal of Trial & Appellate Advocacy, Vol. 20, 185-218 (2015).
 • Ioana Vasiu & Lucian Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer Damage Cases, Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy, Vol. 14, Spring, 158-201 (2014).

Cărți publicate mai relevante:

 • Co-autor, Explicațiile noului Cod penal, G. Antoniu & T. Toader (Coord.), Universul Juridic, Bucureşti,2016.
 • Ioana Vasiu și Lucian Vasiu, Dreptul tehnologiei informaților și comunicațiilor, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2014.
 • Ioana Vasiu, Istoria dreptului românesc: Studii, Sinteze, Comentarii, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 2014.
 • Ioana Vasiu și Lucian Vasiu, Criminalitatea în cyberspațiu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

Gheorghe Gheorghiu

 • Conf. univ. dr. Universitatea „Valahia” Târgoviște – Facultatea de Drept.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Dreptul concurentei” (program Masterat de Dreptul Afacerilor),
 • Membru al Baroului București.
 • Membru fondator al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru fondator al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor/coautor a 7 tratate și cursuri universitare. Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe sunt:
 • Operele audiovizuale, Editura Lumina Lex, București, 2004, p. 478 pagini.
 • Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 272 pagini.
 • Intellectual Property Law in Romania, Editura Wolters Kluwew Olanda, 2020, 343 pagini.
 • Autor sau coautor a 57 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Constantin Anechitoaie

 • Profesor univ. dr., (dr.h.c.) Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative – Departamentul Drept.
 • Membru al Departamentului de Drept din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, al Universității „Ovidius” din Constanța.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Dreptul muncii și securității sociale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Regimul juridic al proprietății intelectuale” (program Masterat de Dreptul Public).
 • Titular al disciplinei „Etica și integritate academică” (program Masterat: Drept Public, Științe
 • Penale, Drept Maritim și Protecția Juridică de Drept Privat și Profesii Juridice).
 • Titular al disciplinei „Dreptul mării” (program Masterat – Drept Maritim).
 • Titular al disciplinei „Legislație în domeniul asistenței și salvării pe mare” (program Masterat – Drept Maritim).
 • Titular al disciplinei „Geopolitica transporturilor maritime” (program Masterat – Drept Maritim).
 • Titular al disciplinei „Drept portuar” (program Masterat – Drept Maritim).
 • Titular al disciplinei „Elemente de conducerea navei” (program Masterat – Drept Maritim).
 • Avocat al Baroului Constanța – suspendat temporar.
 • Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (2008).
 • Membru în Consiliul ştiinţific redacțional al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2008).
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Consilier în proprietate industrială: Mărci şi Indicaţii Geografice, Desene şi Modele Industriale (2006)
 • Autor 12 cursuri universitare în calitate de prim coautor. Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe sunt:
 • Dreptul proprietății intelectuale. Craiova: Editura Sitech, 2019, 626 pagini.
 • Dreptul proprietăţii intelectuale. Drepturile de autor şi drepturile conexe. Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2014, 200 pagini.
 • Autor sau coautor a 44 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Nicoleta Rodica Dominte

 • Conf.univ.dr. – Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Protecția juridică a proprietății intelectuale” (master – specializarea Dreptul Afacerilor).
 • Coordonator al cercului studențesc Atelierul de Creații Intelectuale „Insignis, SCientia & Ars” din cadrul Centrului Robertianum de drept privat al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
 • Autoare a 3 cărţi în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale.
 • Autoare sau coautoare a 45 articole in calitate de autor si coautor în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale.
 • Speaker la un număr de peste 20 de conferințe interne sau internaționale.

Adrian Circa

 • Conferențiar univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Drept.
 • Licențiat în științe juridice (1996) și doctor în drept (2009) al Facultății de Drept din cadrul
 • Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale”.
 • Titular al disciplinelor: „Dreptul civil II. Drepturi reale” și „Drept funciar”.
 • Avocat definitiv în cadrul Baroului Sibiu din anul 1999.
 • Membru în Consiliu științific al Revistei ACTA Universitatis Lucian Blaga, Iurisprudentia, al Revistei Române de Dreptul proprietății intelectuale și al Revistei de Științe Juridice.
 • Autor și coautor a numeroase articole (31) și cărți (5) în domeniul dreptului civil, al dreptului proprietății intelectuale, dar și al dreptului internațional privat. S-a acordat Premiul „Mihail Eliescu” de către Uniunea Juriștilor din România pentru tratatul universitar realizat în colaborare: „Tratat de drept procesual civil. Vol. II. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită.
 • Procesul civil internațional”, Editura Universul Juridic, București, 2015, autori: I. Leș, C. Jugastru, V. Lozneanu, E. Hurubă, S. Spinei, A. Circa.
 • Membru în 19 Comitete de organizare ale unor conferințe naționale.
 • Am participat la peste 18 conferințe în România și în străinătate.

Bujorel Florea

 • Conf. univ. dr. Universitatea „Spiru Haret” București – Facultatea de Știinte Juridice și Științe Administrative .
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Drept civil. Contracte” (program licență).
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat în cadrul Cabinetului individual de avocat „ Florea Bujorel” din București.
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru în Consiliul științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004).
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor a 18 cărți și cursuri universitare în calitate autor unic , a unui curs universitar in calitate de autor coordonator și a 2 cursuri universitare în calitate de coautor. Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe sunt:
 • Dreptul proprietății intelectuale, Editura Universul Juridic, București, 2011, ISBN 978-
  973-127-596-3, 417 pagini.
 • Reflecții despre plagiat, Editura Hamangiu, București, 2018, ISBN 978-606-27-1154-2 ,
  241 pagini.
 • Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală, Editura Universul Juridic,
  București,2015, ISBN 978-606-673-750-0; 208 pagini.
 • Auttor sau coautor a 67 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe interne și internaționale.

Andreea Livadariu

 • Asist univ. drd. Universitatea „Nicolae Titulescu” București – Facultatea de Drept.
 • Membru al Consiliului Școlii Doctorale din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” București.
 • Asistent de seminar al disciplinelor „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență) și „Drept financiar și fiscal” (program licență).
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat partener în cadrul SCA „Roș și Asociații” din București.
 • Arbitru din partea României în cadrul Centrului de Arbitraj și Mediatori al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, în domeniul dreptului de autor.
 • Membru al Consiliului Director al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru fondator și secretar al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor a 2 cursuri universitare și 33 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii naționale și internaționale:
 • Condiția originalității în operele științifice, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2014.
 • Plagiatul – scurte considerații din perspectivă juridică, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2015.
 • Pledoarie pentru calificarea dreptului de autor ca un drept al personalității, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2015.
 • Interpretarea dispozițiilor articolului 7 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene. Lipsa de distinctivitate. Descriptivitatea, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2019.

Ana Maria Marinescu

 • Director General Asociația „Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM”, organism de gestiune colectivă înființat în anul 2009 în domeniul autorilor și titularilor de drepturi de opere scrise
 • Expert junior sau senior în cadrul mai multor proiecte finanțate de către Comisia Europeană: Technical Assistance for Strengthening and enforcement of the capacities of the Albanian Copyright Office” (EuropeAid/129309/C/SER/AL, Tirana, Albania, desfășurat în anii 2010-2011), „Capacity Development for Enhancing Enforcement of Copyright and Related Rights in the Republic of Azerbaidjan” (CORAZ) (AZ10/ENP – PCA/TR/16, Baku, Azerbaidjan, desfășurat în anii 2012-2013) și „Strengthening the Turkish Copyright System with a Focus on Fostering Creative and Copyright Based Industries” (TR 13 IB OT 01, Ankara / Istanbul – Turcia, desfășurat în anii 2016-2018)
 • Expert național pentru redactarea răspunsurilor la chestionarul „Mapping of national remedies against online piracy of sport content”, realizat de Observatorul European la cererea Comisiei Europene (activitate desfășurată în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021)
 • Formator al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, aflat în subordinea Ministerului Culturii, pentru programele de formare: „Noțiuni introductive privind dreptul civil” „Artele spectacolului – Impresar Artistic” (2008 – prezent, autorul suportului de curs și al testelor de legislație din cadrul programului de formare profesională), „Organizator de spectacole” (2016-2018, 2019-prezent, autorul prezentărilor privind: dreptul de autor și drepturile conexe, contracte privind organizarea de spectacole, aspecte financiar fiscale privind organizarea de spectacole, măsuri ISU și anti-covid privind organizarea de spectacole), „Manager proiecte culturale” (2020 – 2021, autorul prezentărilor privind: noțiuni introductive privind contractele, contracte specifice proiectelor, legislația în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, autorizarea utilizării operelor) și „Așezămintele culturale” (2019, 2021, autorul suportului de curs, al testelor de legislație din cadrul programului de formare profesională și al prezentărilor privind: noțiuni introductive vizând așezămintele culturale, dreptul de autor și drepturile conexe, organizarea de spectacole – contracte aplicabile și aspecte financiar-fiscale, impresarierea artistică, etc.)
 • Susținere publică în data de 28.09.2021 a tezei de doctorat „Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe”, Universitatea Nicolae Titulescu – Școala Doctorală, propunerea Comisiei „acordarea titlului de doctor în drept”
 • Membru fondator al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2004)
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021)
 • Autor sau coautor a 52 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale
 • Participare și/sau susținerea de prezentări în cadrul a 57 de conferințe, seminarii, work-shop- uri, etc. organizate la nivel intern și/sau internațional

Ramona Anca Denisa Dumitrașcu

 • Membru al Baroului București.
 • Avocat Titular Cabinet Individual de Avocatură si Mediere Ramona Dumitrașcu.
 • Autor mai multor studii si articole publicate in reviste de specialitate în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.
 • Autor al volumului Protecția Juridică a Programelor pentru Calculatoare (teza de doctorat), Ed. Universul Juridic, București, 2021.

Mariana Liliana Savu

 • Avocat Baroul București, specializată în litigii privind dreptul de autor și drepturile conexe și dreptul proprietății industriale.
 • Doctor în drept în domeniul Dreptului proprietății intelectuale.
 • Membră a Grupului de Experți AEPO-ARTIS.
 • A participat și a prezentat diferite studii la un număr de 32 de seminarii și conferințe interne și internaționale în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe.
 • Coautor al volumului Drepturile artiștilor interpreți sau executanți în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 pagini (coautor Ciprian Raul Romițan).
 • Autor a numeroase articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe internaționale, dintre care, cele mai relevante sunt:
 • Negotiation Of Remuneration Payable To Performers And Phonograms Producers For Public Communication Of Phonograms And Audiovisual Artistic Performances, Challenges of the Knowledge Society May 20th -21st, 2016 – 10th Edition.
 • Taxation Of Performers’ Rights In Romania, Challenges of the Knowledge Society May 22nd -23rd, 2015 – 9 th Edition Remuneration Payable To Performers For The Broadcasting Of Phonograms. Types Of Phonograms, Challenges of the Knowledge Society May 16th -17th, 2014 – 8 th Edition,
 • Harmonizing Phase Of The Romanian Legislation Regarding Performers’ Related Rights, Challenges of the Knowledge Society 17th -18th May 2013 – 7 th Edition,
 • Stadiul armonizării legislației române în ceea ce priveşte drepturile conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, în „RRDPI”, nr.2/2013, pp.77-120.
 • Remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea fonogramelor. Tipuri de fonograme, în „RRDPI”, nr.4/2011, pp.170-181.

Paul George Buta

 • Lector univ. dr. Universitatea „Nicolae Titulescu” București – Facultatea de Drept.
 • Doctor în dreptul proprietății intelectuale (Universitatea „Nicolae Titulescu” București), cercetare sub coordonarea dlui. Prof. univ. dr. Viorel Roș
 • LL.M. în dreptul proprietății intelectuale (Universitatea din Londra – UCL, QMUC) Titular al seminarelor la disciplina „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al seminarelor la disciplina „Drept financiar și fiscal” (program licență).
 • Titular al seminarelor la disciplinele „Dreptul proprietății intelectuale – drept de autor și drepturi conexe”, „Dreptul proprietății intelectuale – dreptul proprietății industriale” (program Masterat de Dreptul Afacerilor).
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat asociat în cadrul „Mușat și asociații” SPARL din București.
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru în comitetul redacțional al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Co-editor sau co-coordonator a 6 cărți și co-autor a 5 cărți. Autor sau coautor a 37 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Ciprian Raul Romițan

 • Lector univ. dr. Universitatea „Româno-Americană”- Facultatea de Drept.
 • Director al Departamentului de științe juridice din cadrul Universității „Româno-Americane”.
 • Titular al disciplinei Drept civil. Drepturi reale (curs).
 • Titular al disciplinei Drept civil. Persoanele (curs și seminar).
 • Titular al disciplinei Dreptul familiei (curs și seminar).
 • Titular al disciplinei Dreptul proprietății intelectuale (seminar).
 • Membru al Baroului București din anul 2002.
 • Avocat asociat SCA „Roș și asociații” București (avocat din anul 2002).
 • Membru fondator și vicepreședinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale.
 • Membru fondator și redactor șef al Revistei Române de Dreptul Proprietății intelectuale.
 • Membru fondator și vicepreședinte al Asociației ALAI România.
 • Membru în Consiliul științific al Revistei ACTA Universitatis Lucian Blaga, Iurisprudentia.
 • Autor a 12 cărți scrise și publicate în calitate de autor și 12 în calitate de coautor. Cele mai relevante sunt:
 • Protecţia penală a proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, 295 pagini;
 • Drepturile morale de autor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, 198 pagini;
 • Naşterea și evoluția dreptului de autor, Editura Universul Juridic, București, 2018, 206 pagini;
 • Dreptul proprietății intelectuale. Bibliografie selectivă, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2018, 598 pagini;
 • Dreptul proprietății intelectuale. Bibliografie selectivă, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2010, 436 pagini;
 • Dreptul proprietății intelectuale. Bibliografie selectivă, Editura Semne, Bucureşti, 2006, 359 pagini;
 • Drepturile artiștilor interpreți sau executanți în România, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 536 pagini (coautor Mariana Liliana Savu).
 • Autor a 92 și coautor a 13 studii sau articole publicate în reviste științifice din România, Franța și Statele Unite ori în volume ale unor seminarii și conferințe interne și internaționale.
 • Membru în 11 Comitete de organizare și științifice ale unor conferințe și seminarii naționale și internaționale.
 • A participat la 31 de conferințe și seminarii interne și internaționale.

Paul Mircea Popovici

 • Conferențiar universitar doctor la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București – Facultatea de Drept din Cluj Napoca.
 • Prodecan, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București.
 • Avocat Baroul Arad.
 • Domenii de competență: dreptul proprietății intelectuale, dreptul comunicațiilor și tehnologiilor, dreptul familiei; violon d’Ingres: criminologie.
 • Șase volume în calitate de autor/coautor.
 • Autor sau coautor a 40 de articole științifice publicate în reviste de specialitate.
 • Numeroase participări la conferințe naționale și internaționale; organizator al ciclurilor de conferințe în materia proprietății intelectuale Mozart pentru juriști, Dreptul la imagine, Război și pace. Certitudine și incertitudine în materia proprietății industriale, Dreptul muzicii.

Anca Buta

 • LL.M. în dreptul transnațional al afacerilor (Universitatea din Salzburg, Universitatea Pacificului – McGeorge School of Law, Sacramento, California)
 • Specialist în dreptul concurenței, dreptul de autor și dreptul proprietății industriale.
 • Membru al Camerei naționale a consilierilor în proprietate industrială.
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat în cadrul „Mușat și asociații” SPARL din București.
 • Membru fondator și președinte al Asociației Române de Dreptul Concurenței – ARCON.
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor sau coautor a numeroase studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Alin Sabin Speriusi- Vlad

 • Lector univ. dr. Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Drept.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (curs și seminar – program licență).
 • Titular al disciplinei „Organizarea sistemului judiciar și a profesiilor juridice” (curs și seminar program licență).
 • Titular al disciplinei „Dreptul procesual civil” (seminar – program licență).
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (curs și seminar – program Masterat de Dreptul Afacerilor).
 • profesor invitat la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne Institut de recherche juridique de la Sorbonne – Droit de l’immatériel IRJS-DreDIS (octombrie – decembrie 2017)
 • Membru al Baroului Timiș.
 • Avocat coordonator în cadrul SCA „Speriusi-Vlad, Sasu & Asociații” din Timișoara.
 • Membru al Colegiului de redacție al revistei Analele Universității de Vest – Seria Drept, editată de Facultatea de Drept din Timișoara, coordonator al secțiunii de Dreptul Proprietății Intelectuale (2015)
 • Membru al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale (2016).
 • Membru al Consiliului științific redacțional al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (2016).
 • Membru al Colegiului de redacție al revistei Curierul Judiciar editată de CH Beck, coordonator al secțiunii de Dreptul Proprietății Intelectuale (2017)
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor a 19 monografii și cursuri universitare. Cele mai relevante cărți în domeniul dreptului proprietății intelectuale sunt:
 • Protejarea creațiilor intelectuale. Mecanisme juridice de drept privat, publicată la editura
  C.H. Beck, București, 2015, 472 pagini
 • Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală, editura Universul Juridic, București,
  2014, 450 de pagini
 • Autor sau coautor a 73 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale, cele mai relevante articole în domeniul dreptului proprietății intelectuale fiind:
 • Despre plagiat, dreptul de autor și protejarea ideilor sau o teorie coerentă a plagiatului, publicat în Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 4/2016
 • Dovada originalității publicat în Curierul Judiciar nr. 3/2017
 • Efectele patrimoniale ale drepturilor morale din domeniul proprietății intelectuale publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2017

Doru Florel Trăilă

 • Conferențiar univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din București.
 • Director al Departamentului de Drept privat din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.
 • Titular al disciplinei „Dreptul proprietății intelectuale” (program licență).
 • Titular al disciplinei „Drept civil. Succesiuni și liberalități” (program licență).
 • Tutore al disciplinei „Drept civil. Contracte speciale” (program licență), învățământ la distanță.
 • Conducător de seminar al disciplinei „Drept civil. Contracte speciale” (program licență).
 • Membru al Baroului București.
 • Avocat coordonator în cadrul SCP „Doru Trăilă și Asociații” din București.
 • Membru fondator al Centrului de Studii în domeniul Dreptului proprietății intelectuale, din cadrul Facultății de Drept a Universității din București.
 • Membru în colegiul de redacție (2011-2020) și redactor șef al publicației juridice Pandectele Săptămânale (2021).
 • Membru al Comisiei de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal (2015).
 • Membru în corpul conciliatorilor al Centrului de Soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (2017).
 • Membru în colegiul științific al publicației juridice Revista de Drept bancar și financiar (2019).
 • Membru fondator al Asociației ALAI România (2021).
 • Autor a cursurilor universitare, respectiv „Dreptul proprietăţii intelectuale. Curs universitar”, Editura Hamangiu, București, în curs de publicare și „Succesiuni și liberalități. Curs universitar”, Editura Hamangiu, în curs de publicare.
 • Autor sau coautor a 25 de studii sau articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor conferințe ori seminarii interne și internaționale.

Asociaţia Științifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale

Persoană juridică română, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.